Slide background

E-TMGD Çukurova Akademi

Online TMGD Eğitim

Kursiyerlerimize Deneme Sınav

Fırsatlardan Faydalanın

Suresiz Sayısız Soru Bankası

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İLE KURUMUMUZ ARASINDA PROTOKOL İMZALANMIŞTIR.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI VE TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ GÜNCELLENDİ

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM 01)’
DE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

ADR uyarınca, tehlikeli malların karayoluyla taşımacılığında aşağıdaki faaliyet alanlarından birinde veya birden fazlasında faaliyet gösterenlerin, faaliyet gösterdikleri tüm alanlar için T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunludur. Bu kapsamda Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge 10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

ADR Kapsamında Projelendirme

Tehlikeli madde ile ilgili olarak, ADR mevzuatına firma olarak uyumlu musunuz, değil misiniz? Gerekli incelemelerin yapılması, değerlendirilmesi ve sisteminizin bütünüyle ADR mevzuatına uygun hale getirilmesi.

TMGD Eğitimi

TMGD bulundurması veya TMGD‘den hizmet alması gereken firmalara, sektörel bazda hizmet verebilecek uzman danışman istihdam ettirilmesine yönelik hi

TMGD Eğitim; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları’na

TMGD Eğitimi; Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen TMGD sertifikası ADR‘ye Taraf 48 üye ülkede geçerlidir. Ulaştırma Bakanlığı haricinde hiçbir akreditasyona gerek yoktur.!

Türkiye’de ADR ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı – TMGD Eğitimi

Tebliğ kapsamında yapılan sınavlar test usulü 40 sorudan oluşup 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir. Üç saat süren sınavın konuları ADR, Ek A, Bölüm 1.8.3.11’de açıkça belirtilmiştir. Adaylar sınavlara ADR Cilt I ve Cilt II ile girerler ve sınav boyunca bu kitapları kullanabilirler. Sınav ücreti 2016 itibariyle 50 TL’dır. Tebliğe göre TMGD sınavları yılda en az bir kez yapılır. Bakanlık 2016 yılı için 2 sınav planlamıştır ve uygulamaktadır. TMGD Eğitimi sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğitimi programlarına yeniden katılmaları gerekir.

Faliyet Alanlarımız

Lütfen TMGD ve diğer hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için ADANA/Çukurovada’ki bulunan ofisimizde bizi ziyaret edin.

    • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimleri
    • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri
    • Yetki Belgesi İşlemleri
    • SRC 1-2-3-4-5-Tanker Eğitimleri
    • ODY/ÜDY Eğitimleri
    • TMGD Eğitimi

Neden Biz ?

Misyonumuz;

Dış ticaret, lojistik, enerji ve bilişim sektörlerinde bilgi ve deneyimlerimizden aldığımız güçle; doğru, tarafsız, gerçekçi, yapıcı analizlere dayanarak ve kısa-orta-uzun vadede geleceği iyi çözümleyerek, makro ölçekte sistem geliştirici, mikro ölçekte katma değer kazandıran; etkin faaliyet, etken uygulama ve ekonomik çözümler üretmektir

Vizyonumuz;

Dış Ticaret, Lojistik, Enerji ve Bilişim sektörlerinin;

– Gelişiminde uygulanacak politika ve stratejilerin üretilmesinde tarafsız olarak ana oyunculardan;

– Sektörün gelişiminde ihtiyaç duyulan bilgi ve yapılanmanın ana mimarlarından biri olarak; sektörün gelecek 10 yıllık süre içindeki yapılanmasında en aktif rol oynayan firmalar arasında yer almak

Hedeflerimiz

 

– Sektörün gelişmesi, büyümesi ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak politikalar ve stratejilerin tarafsız, yansız bir şekilde geliştirilmesini,

– Kamu kuruluşları ve özel kuruluşlara stratejik üst düzey danışmanlık verilmesini,

– Sektörel gelişimi sağlayacak tarafsız bir düşünce havuzu oluşturulmasını,

– Sektörel gelişimi sağlamak amacıyla tarafsız sektörel araştırmalar yapılmasını

amaçlamaktadır.

Uzmanlarımız

 Ulaştırma ve Lojistik

Telekomünikasyon ve Telemetri

Güvenlik ve Emniyet

Tehlikeli Madde

Ulusal ve Uluslararası Ortak Alan Uzmanlarımız, Akademisyenler, Alanında Yetkin Eğitmenler ve  Uzmanlardan oluşan bir ekip size hizmet verecektir.

 • TMGD Eğitimi

  Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Kanuni düzenlemeler sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendiriyor.

 • ADR Eğitimleri

  ADR Sözleşmesi’nin Paketleme, Etiketleme ve İşaretlemeye İlişkin Zorunluluklar bölümü 1.1.2012 tarihinden; araçlara ilişkin hükümleriyse 1.1.2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başladı. Diğer tüm hükümler 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Tehlikeli maddelerin genel özelliklerini bilmek sadece bu konuda görevli firma çalışanlarını değil paketleme, taşıma, depolama ve dağıtımla ilgili tüm personeli yakından ilgilendiriyor. ADR Genel Farkındalık Eğitimleri genel katılıma açık ve zorunludur.

 • SRC5 Adr

  Sürücüler için SRC 5ADR Tanker ile Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi Eğitimi Tankerle tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin SRC 5ADR Tanker Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları yasal zorunluluktur

 • ODY Belgesi

  ODY belgeleri dört çeşittir;
  ODY1 belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı     (Bu belgeyi almaya hak kazananlar ODY 2 belgesini de almış sayılır)
  ODY2 belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı
  ODY3 belgesi: Uluslararası eşya-yük taşımacılığı(Bu belgeyi almaya hak kazananlar ODY 4 belgesini de almış sayılır)
  ODY4 belgesi: Yurtiçi eşya-yük taşımacılığı

Göreve Özgü Eğitimler

Her personelin kendi iş kolunda yetkinliğini ADR kapsamında artırmaya yönelik verilen eğitimlerdir.
Personel, görevleriyle ve sorumluluklarıyla paralel olarak, tehlikeli malların taşınmasını ilgilendiren düzenlemelerin zorunlulukları hakkında eğitim almalıdır. Tehlikeli malların çok modlu şekilde taşındığı durumlarda, personel diğer taşıma şekilleriyle ilgili zorunluluklar hakkında bilgilendirilmelidir.

REFERANSLARIMIZ


  Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/cukurovaakademi/domains/cukurovaakademi.com.tr/public_html/wp-includes/functions.php on line 5275