Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kimdir?

ADR Sözleşmesi’nin getirdiği yükümlülükler nelerdir?
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Kanuni düzenlemeler sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendiriyor.
ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar:

Gönderen
Paketleyen
Yükleyen
Dolduran
Taşımacı
Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler
Alıcı
Boşaltan
Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi
ADR Sözleşmesi’nin getirdiği yükümlülüklere uymayan taraflar cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır.
Eğitimine Kimler Katılmalı ?
Tehlikeli madde üreten, taşıyan, depolayan, elleçleyen, etiketleyen ve ambalajlayan firmalara danışman olarak hizmet vermek isteyen ve  hızlı bir kariyer hedefleyen herkes
TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi, firma bünyesinden veya ayrı bir danışmanlık faaliyeti olarak yetkili TMGDTehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olarak çalışmak isteyenler veya bu konuda kendilerine veya firmalarına ciddi bir bilgi ve uzmanlık yaratmak isteyenler için düzenlenmiştir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilme şartlarını Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ Madde 12’de görmek için tıklayın.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etme Zorunluluğu
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı(TMGD), Türkiye Cumhuriyetinin 22 Mart 2010 yılında “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslar arası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Antlaşması” yani kısaca bilinen adıyla ADR’ye taraf olması ile ilk kez gündeme gelen yasal bir zorunluluktur. Tehlikeli malların taşınması konusunda; ambalajlama, dolum, nakliye, boşaltma ve tanker üretimi yapan firmalara bir dizi yaptırım ve belgelendirme zorunluluğu getiren ADR Antlaşması Bölüm 1.8.3’ te Güvelik Danışmanın niteliğine ilişkin bilgilerin yanısıra TMGD eğitiminin içeriğine dair bilgiler bulunmaktadır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı’nın görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde işletmelerin yaptığı işlemleri çevreye ve insanlara zararsız ve güvenli bir şekilde yapmaları için işletmelere yardımcı olmaktır.
Türkiye’de TMGD Eğitimleri
Ülkemizde, Antlaşmaya taraf olunduktan sonra Antlaşma hükümlerinin hem iç mevzuatımıza uygun hale getirilmesi hemde fiilen uygulanabilirliğinin yapılması birtakım yasal düzenlemeler yapılmıştır.Bu düzenlemelerden en önemlisi 22 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 29007 sayılı Tehlikeli Madde Güvelik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’dir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında eğitimler, yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.

TMGD Eğitim Kurumu

2 Mart 2010 itibariyle Türkiye’nin ADR‘ye(Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşımacılığı Anlaşması) fiilen taraf olmasıyla birlikte 22 Mayıs 2014’te Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı tebliğine göre;

 

1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle, bir takvim yılı içerisinde net 50(elli) ton ve üstü miktarlarda tehlikeli maddeyi gönderen,paketleyen,yükleyen,dolduran,boşaltan ve 50(elli) ton ve üzeri faaliyetleri bulunan firmalar ,Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almak zorundadır ve her Tehlikeli Madde Faaliyet belgesine başına bünyelerinde en az bir adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma durumuna gelmişlerdir. Bu kapsamda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yetkili eğitim merkezlerinden eğitim alıp başarıyla eğitimini tamamlayan üniversitelerin tüm bölümlerinden mezun kursiyerler, UDH Bakanlığı sınavında 40 test sorusundan oluşan,3,5 saatlik süreçte 70 puan ve üzerinde not alarak ilgili harçları ödedikten sonra Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olup en fazla 5 işletmeye kadar hizmet verebilir duruma gelmektedirler.